Kajakklubben Esrum Sø

Ordinær generalforsamling

Lørdag d. 19. November 2016 kl 15:00

Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til klubbens tillidsposter:

Kandidatliste følger senere. Den bliver slået op i klubben og på www.kkes.dk

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via email) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

NB: Der afholdes Julefrokost direkte efter Generalforsamlingen, traditionen tro med sammenskudsmad.

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg