Kajakklubben Esrum Sø

Nødebo Jollehavn & COVID-19

For at modvirke spredning af COVID-19 under de fire klubbers aktiviteter har fællesudvalget for Nødebo Jollehavn (Vinterbaderne, Stavgængerne, Sejlklubben og Kajakklubben) bestemt at iværksætte følgende foranstaltninger:

Max. antal personer tilstede i klubhuset:

Der må max. være 30 personer. Dette tal udgør også max. antal siddepladser.

Bordene

For at indrette 30 sikre siddepladser, placerer vi 20 stole/siddepladser ved de 2 bordrækker i klubhusets "spiseafdeling", hver siddeplads forskudt i forhold til andre, så man ikke sidder ansigt-mod-ansigt. Der er yderligere 7 siddepladser i de "bløde stole" i "hyggeafdeling", og der er 3 stole i øvrigt.
Der er påsat en bordplans-tegning på enden af hver bordrække, som skal følges.

Afspritning

Der gælder følgende regler for afspritning af inventar:
I Jollehavnens klubhus har hver mødeansvarlig ansvar for, at der bliver sprittet af før og efter opholdet. Alle overflader, som mødedeltagerne har berørt, skal sprittes af.
Brug gerne et stykke køkkenrulle, som er vædet med sprit. Der står en forstøver på køkkenbordet til formålet

Omklædningsafdeling

Vi bibeholder det nuværende "system" med 3 bolde til damerne og 5 bolde til herrerne, for at sørge for, at der kun er 3 og 5 hhv. damer og herrer indenfor ad gangen i omklædningsafdelingen. Hverken sauna eller bruserne må bruges. Her er der ligeledes en forstøver til afspritning af overflader, når rummene har været i brug.

Ovenstående forholdsregler gælder for alle brugere af Nødebo Jollehavn.
Fællesudvalget vil følge situationen, og komme med evt. tilretninger, når der skønnes behov for det.

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg