Kajakklubben Esrum Sø

Ordinær Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø

Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 14:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Vil du se regnskabet inden mødet, kan du finde det her:
https://www.kkes.dk/GF/AarsregnskabUnderskrevet-2020.pdf

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag: der er endnu ikke kommet forslag.

5. Valg til klubbens tillidsposter:
Bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen:
Jane Albertus Steenberg - Genopstiller (2 år)
Uwe Lundberg - Genopstiller (2 år)
Pernille Jørgensen - Genopstiller (2 år)
Ole Bertelsen - Genopstiller (2 år)
Anja Patulski Nielsen (1 år) som suppleant - Genopstiller

Revisor:
Marianne Bjørn - Genopstiller
Revisorsuppleant:
Jakob Gulstad - Genopstiller
Fællesudvalg:
Jan Beck Pedersen - Genopstiller

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via email) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

OBS. Alle over 18 år skal have et gyldigt coronapas for brug af klubhus. Dette gælder også for deltagelse i generalforsamlingen.

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg