Kajakklubben Esrum Sø

Ordinær Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø

Søndag d. 13. marts 2022 kl. 14:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag: der er endnu ikke kommet forslag.

5. Valg til klubbens tillidsposter:
Bestyrelsen:
På valg til formandsposten:
Claus Bo Jensen - Genopstiller (2 år)
På valg til bestyrelsesmedlemmer:
Marianne Kristensen - Genopstiller (2 år)
Jan Beck Pedersen – Genopstiller (2 år)
Anja Patulski Nielsen (1 år) som suppleant - Genopstiller

Revisor:
Michael Nørrelund - Genopstiller
Revisorsuppleant:
Jakob Gulstad - Genopstiller
Fællesudvalg:
Jan Beck Pedersen - Genopstiller

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via email) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kajakklubben Esrum Sø

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg