Kajakklubben Esrum Sø

Ordinær Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø

Søndag d. 12. marts 2023 kl. 14:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Vil du se regnskabet inden mødet, kan du finde det her:
https://www.kkes.dk/GF/AarsregnskabUnderskrevet-2022.pdf

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

Forslag: der er endnu ikke kommet forslag.

5. Valg til klubbens tillidsposter:

Bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen:

Jane Albertus Steenberg - Genopstiller (2 år)

Uwe Lundberg - Genopstiller (2 år)

Pernille Jørgensen - Genopstiller (2 år)

Nye bestyrelsesmedlemmer – Opstiller for (2 år)

Ny suppleant (1 år)

Revisor:

Marianne Bjørn - Genopstiller

Revisorsuppleant:

Jakob Gulstad - Genopstiller

Fællesudvalg:

Jan Beck Pedersen - Genopstiller

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via e-mail) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kajakklubben Esrum Sø

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg