Kajakklubben Esrum Sø

Motionsrummet er lukket

Søndag den 17. marts kl. 14.00 t.o.m. fredag den 23. marts.

Brunch søndag den 18. marts.

Vi inviterer hermed til KKES brunch søndag den 18 marts, kl. 11:00 i Klubhuset

Frist for tilmelding er onsdag den 14 marts her: Tilmelding

Venlige hilsner, på vegne af arrangørerne

Mette Rechendorff
Hans Jakob Rechendorff
Dorte Thomas
Jacob Munch Thomas

Der er åbent for tilmelding til voksen intro-hold

Der er enkelte pladser ledige på holdene tirsdag og torsdag aften. Pladserne tildeles efter først til mølle princippet og tilmeldingen lukker den 24. marts (eller når der ikke er flere pladser).

Der er mange ledige pladser på holdet mandag formiddag - holdet vil blive oprettet hvis der er mindst 4 tilmeldte.
Se mere her.

Foredrag om kajaktur til Vancouver Island

Onsdag den 28. februar kl. 19-21 i klubhuset.

Palle, der holder foredraget, skriver:

Et foredrag om en kajaktur til Vancouver Island - hvad bragte mig der og hvad lærte jeg?
I sommeren 2017 tilbragte jeg lidt over en måned på en kajaktur som begyndte i Zebollas, som ligger ca. 2/3 dele oppe på Vancouver

Læs mere ...

Ordinær Generalforsamling

Lørdag d. 24. Februar 2018 kl 15:00

Dagsorden er:
• Valg af dirigent
• Formanden aflægger beretning
• Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
• Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
• Valg til klubbens tillidsposter:
Bestyrelsen:
Pia Gulstad - Genopstiller ikke
Claus Bo Jensen – Stiller op som formand
Marianne Kristensen - Genopstiller (2 år)
Lene Klausen – Træder ud før tid

Nye kandidater:
Bestyrelsen foreslår Jan Beck Pedersen som bestyrelsesmedlem (2 år), Pernille Jørgensen som bestyrelsesmedlem 1 (år) og Ole Bertelsen: (1 år) som suppleant

Revisor
Revisorsuppleant
Fællesudvalg

• Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via email) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mette Høg har indgivet et forslag til til afstemning: "At det trykte blad lægges i klubhuset, hvor man så kan hente det selv,"

Planlægningsaften

Vi vil gerne fra bestyrelsen ønske jer alle et godt nytår, med forhåbentlig mange gode ro-oplevelser i den nye sæson.

Samtidig vil vi gerne invitere jer til det første arrangement i det nye år:

Planlægningsaften

Planlægningsaften afholdes onsdag d. 10. januar 2018 kl 19:00 i klubhuset.

Kom og hør hvad der skal ske i 2018. Hvornår vi selv afholder Kanojak-Trim og Paddlebattle-Cup? Skal vi afsted til Gudenåen? Bliver der også nogle havkajakture til næste år?

Har du lige netop en god ide til et klubarrangement, så mød op og byd ind med den.....

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Flere artikler ...

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg