Kajakklubben Esrum Sø

Begivenhedskalender

Ordinær generalforsamling
Lørdag, 24. Februar 2018, 15:00 - 17:00
Hits : 80
Dagsorden er:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
 • Valg til klubbens tillidsposter:
  Kandidatliste følger senere. Den bliver slået op i klubben og på www.kkes.dk
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via email) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Handel

Kontakt

Adresse

 • Kajakklubben Esrum Sø
 • Krostien 11
 • Nødebo
 • 3480 Fredensborg